Technické parametry

Průměr kontaktu: podle přání zákazníka od 0,6 mm výše; max. hranice bez fixního omezení
Jmenovitý proud: pro hromadně vyráběné průměry 3 až 70 A, u speciálních typů vyšší proudová zatížitelnost (300 A apod.)
Přechodový odpor: do 2,5 mΩ
Mechanická životnost: až 100 000 cyklů spojení a rozpojení
Korozní odolnost: 0,1% H2S po 24 hod. nebo slaná mlha po 96 hod.
Kategorie klimatické
odolnosti:
55/125/56 (jiná kategorie možná)
Materiál (standardně):
  Vývod:
  Kontaktní drátky:
  Kolík:
  Aretační pero:
  Zajišťovací kuželík:

zlacená nebo stříbřená mosaz
zlacená bronz CuSn6
zlacená mosaz nebo bronz
Cu Be 2
zlacená mosaz
Možnosti ukončení vývodů:
(dutinky i kolíky)

- pro pájení do DPS
- pro pájení vodiče
- pro ovíjení
- pro krimpování (s/bez uchycení izolace)

 

Jiné pokovení nebo ukončení vývodů je možné.

Tab.1 - Maximální průřez lanka pro krimpování (profil krimpu typu M22520/1)

Pozn.: Při krimpování vždy dodržujte doporučení výrobce krimpovacího nástroje

Graf 1 - Maximální proudová zatížitelnost kontaktů HYPCON

Nabízíme volná místa
Operační program EU