Dotazník pro uchazeče o zaměstnání

PROHLÁŠENÍ - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. spravovala, zpracovávala a uchovávala moje osobní údaje uvedené v dotazníku a v přiložených souborech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Tento souhlas poskytuji pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání (až do mého písemného odvolání), případně dál jako o zaměstnanci společnosti Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. Zároveň potvrzuji, že údaje uvedené v dotazníku a přiložených souborech jsou přesné a pravdivé.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ potvrzujete, že souhlasíte s předešlým textem prohlášení a jeho podmínkami. Po kliknutí na tlačítko se otevře dotazník v souboru pro MS Word. Soubor uložte ve svém počítači, vyplňte, přiložte strukturovaný životopis a případné další přílohy a odešlete s průvodním dopisem e-mailem na adresu

 

renata.dvorakova@kolektor.com

nebo poštou na adresu

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.
Renata Dvořáková, personalistka
Hruškové Dvory 53
586 01 Jihlava

 

Nabízíme volná místa
Operační program EU