Aktuality

Personální služby a mzdové účetnictví

Technologie utěsnění – zalévání

Na základě přání našich zákazníků z automobilového průmyslu řešíme technologii utěsnění. Ta má hlavně zabránit pronikání vlhkosti mezi plastovým zástřikem a kovovým pinem, který je galvanicky pokoven. Tím se zabraňuje pronikání vlhkosti do funkční oblasti výrobku, která by mohla způsobit elektrický zkrat a tím ztrátu funkci celého zařízení. Rozjíždíme dvě technologie zalévání pro tři zalévací materiály. Konečná fáze procesu utěsnění je100% výsledek těsnosti námi vyráběných komponentů.

Předání finančního daru Oblastní charitě Jihlava

Sportovní výzva se v naší firmě stala již tradicí. Každé jaro naši zaměstnanci jezdí na kole, běhají a chodí s vědomím, že nejen něco prospěšného udělají pro svoje zdraví, ale zároveň tak přispějí na dobročinné účely. Již několik let v tomto směru spolupracujeme s Jihlavskou charitou. Letos jsme přispívali na přístřešek na kola se stojanem pro klienty a pracovníky služeb Klubíčko Jihlava, NZDM Erko Jihlava, Následná péče Jihlava a Sovy Sovičky, který bude stát u charitativní budovy na Žižkově ulici v Jihlavě. Dne 23. 8. 2022 pak proběhlo slavností předání finančního daru v hodnotě 18 000 Kč z rukou našeho pana ředitele Boštjana More, paní ředitelce Oblastní charity Jihlava, paní Haně Fexové. Děkujeme všem účastníkům a již nyní se těšíme na další ročník!

Sportovec Jihlavska 2021

Ve čtvrtek 6. dubna 2022 se v DKO Jihlava konal slavnostní galavečer, na kterém proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců Jihlavska za rok 2020 a 2021. Společnost Kolektor Tesla Jihlava byla, jako již tradičně, generálním partnerem celé akce.

Ředitel naší společnosti, pan Boštjan More, předal cenu nejlepšímu sportovnímu kolektivu, kterým se stal oddíl karate SK Jihlava.

Ocenění nejlepších zlepšovatelů

V pátek 14. 1. 2022 proběhlo v naší firmě vyhlášení nejlepších zlepšovatelů za předchozí rok 2021.
Celkem bylo podáno 50 zlepšovacích návrhů, které podali různí pracovníci napříč firmou. Zlepšovatelskou komisí bylo pečlivě vybráno 6 nejzajímavějších zlepšovacích návrhů a jejich autoři byli odměněni celodenním výletem. Výherci nejprve navštíví muzeum ŠKODA v Mladé Boleslavi a následně lázeňské město Poděbrady s okružní plavbou po Labi.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se v loňském roce aktivně zapojili do neustálého zlepšování ve firmě.

Soutěž O nejhezčí vánoční stromeček

Začátkem prosince se konala tradiční vánoční soutěž O nejhezčí vánoční stromeček, které ozdobily děti z mateřských školek a školáci z prvního stupně. Letošní rok se do této soutěže se zapojil rekordní počet – padesát čtyři skupin, děti z Jihlavy a okolí. Nazdobenými stromečky jsme se mohli kochat v parku Gustava Mahlera.

13. prosince byla soutěž ukončena a konečné hlasy byly sečteny.

Zástupci Jihlavských listů paní Krpálková a paní Dawidowicz a zástupci generálního partnera  Kolektor Tesla Jihlava Jana Valová a Zdeněk Vaňoušek se vydali přímo za výherci soutěže, kterým předali věcné dary.

Zaměstnancí pomáhají sportem

V jarních a letních měsících probíhala v naší společnosti sportovní výzva. Zaměstnanci soutěžili ve třech kategoriích – chůze, běh, jízda na kole. Za každý odsportovaný kilometr firma darovala 1 Kč na Oblastní charitu Jihlava.

Pomoc od společnosti Kolektor Tesla Jihlava se stala již tradicí. Tentokrát jste přispěli částkou 20 600,- Kč. Šek v této hodnotě byl předán paní ředitelce Haně Fexové ředitelem společnosti Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. panem Boštjanem Morem. Darované peníze budou směřovat k našim charitním sestřičkám Domácí zdravotní péče.

Patří Vám všem z Tesly, co sportovali, VELKÝ DÍK.                            Zdeněk Kousal

                                                                                                    Oblastní charita Jihlava

Sportovec Jihlavska 2020

Dne 16.6.2021 proběhlo vyhlašování výsledků 21. ročníku ankety „Sportovce Jihlavska 2020“. Předávací ceremoniál se konal na zahradě v sídle redakce Jihlavských listů. Byli vyhlášeni nejlepší sportovci z řad jednotlivců, kolektivů a také byla předána cena na mimořádný sportovní výkon. Naše společnost Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. jako generální partner, zastoupena Ing. Petrem Blažkem, u tohoto vyhlašování nemohla chybět. Společně s ředitelkou pořádající společnosti Parolaart paní Evou Krpálkovou předávali nejlepším sportovcům ocenění. Blahopřejeme všem sportovcům za jejich výkony a těšíme se na další ročník této ankety.

Testování na Covid-19

9.3.2021

Od pondělí 8.3.2021 zahájila firma Kolektor Tesla Jihlava testování všech zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků) na Covid-19. Testování provádí a budou provádět pracovníci klinické laboratoře IFCOR přímo u nás ve firmě. Toto testování se bude dle rozpisů pravidelně opakovat každý týden.

Nový firemní Facebook

1.3.2021

Koncem února tohoto roku jsme vytvořili nový firemní facebook, kde budete nacházet aktuální informace z naší společnosti, nabídky práce, sportovní aktivity. Uživatelé Facebooku, přidejte se do naší skupiny a ti, co ještě váhali, mají stále možnost založit si Facebook a získávat tak nové informace z firmy.

Máte-li nějaký nápad, jak tyto stránky vylepšit a obohatit, sem s ním. Těšíme se na Vaši podporu.

Jana Valová - marketing, Mirka Šťávová - personální referent

Nejhezčí vánoční stromeček

17.12.2020

Rok s rokem se sešel a začátkem prosince se hodnotily nejlépe ozdobené stromečky, které zdobily děti z mateřských škol a školáci z prvního stupně. Této soutěže se mohly zúčastnit děti z Jihlavy a okolí. Dne 13.12.2020 byly známy výsledky a pořadí jednotlivých účastníků. Slavnostní předání cen nemohlo proběhnout jako každý rok na jihlavském náměstí ani v malém divadelním sále DKO z důvodu přísných proticovidových opatření.

Proto se posádka, složená z ředitelky Jihlavských listů paní Krpálkové a paní Dawidovicz rovněž z Jihlavských listů vydala přímo za výherci do jejich školek a škol. Za generálního partnera, což byla naše společnost Kolektor Tesla Jihlava, byli přítomni paní Jana Valová a pan Zdeněk Vaňoušek. Dne 16.12.2020 předali třem výhercům z kategorií mateřských školek a prvního stupně ZŠ věcné dary. Upřímná radost dětí, smích a zářivá očka byly pohlazením na duši.

Protihluková kabina

1.12.2020

Protihlukovou kabinou byl vybaven náš největší a nejhlučnější lis Bruderer 510, který patří také k nejnovějším strojům. Z osobních zkušeností je utlumení zvuku značné. Nyní lze před lisem vést rozhovor a hovořícího slyšíte velmi dobře. Dříve tomu tak nebylo. Je to další významný krok k ochraně sluchu a zdraví našich zaměstnanců.

Jarní sportovní výzva 2020

26.6.2020

Navázali jsme na soutěž z roku 2018. Této soutěže se mohl zúčastnit každý kmenový zaměstnanec naší společnosti, a to v kategorii chůze, běh a kolo - vždy však v duchu fair play. Jarní sportovní výzva začala dne 20. března a skončila 20. června 2020. Zúčastnilo se jí 21 sportovních nadšenců. Z každého reálně odsportovaného kilometru věnovala naše firma 1 Kč na dobročinné účely pro spolek Oblastní charita Jihlava. Letos jsme se rozhodli přispět na bezbariérový přístup do zahrady pro vozíčkáře, sídlící v charitativní budově v ulici Mahenova č. 16 v Jihlavě. Naši sportovci ušli dohromady v chůzi 5.010,76 km, uběhli 397,43 km a na kole ujeli 7.704,90 km. Za sportovní aktivity naše společnost Kolektor Tesla Jihlava přispěla částkou 13.113 Kč. Mezi dalšími zaměstnanci, kteří chtěli tento dobročinný účel také podpořit, jsme ještě navíc vybrali 2.700 Kč. Dne 8. července 2020 byla celková částka v hodnotě 15.813 Kč předána ředitelem firmy panem Boštjanem More paní Fexové - ředitelce jihlavské charity.

Sportovec Jihlavska 2019

4.6.2020

Vyhlášení výsledků anket "Sportovec Jihlavska 2019" proběhlo v pondělí 1. června 2020 v Gotické síni jihlavské radnice od 16:00 hodin. Za naši společnost jakožto generálního partnera ankety byů přítomen pan Milan Venhoda.

Vyhlášení provedl tiskový mluvčí jihlavského magistrátu a moderátor Radovan Daněk. Letošní vyhlašování bohužel nebylo kvůli bezpečnostním opatřením proti pandemii koronaviru tak stylové a proložené kulturními vystoupeními jak bývá zvykem, ale i přesto vládla po celou dobu příjemná a přátelská atmosféra.

Ředitelka pořádající společnosti Parolaart Jihlava Eva Krpálková řekla směrem k naší firmě: "Vážíme si toho, že jste se opět stali generálním partnerem této akce a věříme, že účast na této dnes již tradiční anketě byla pro Vaši firmu přínosem. Těšíme se naviděnou při další akci."

Firma a koronavirus

25.03.2020

Kolektor Tesla Jihlava aktuálně v souvislosti s pandemií neplánuje uzavření provozu a nadále funguje v běžném režimu pro svoje zákazníky. Pro ochranu zaměstnanců a snížení rizika nákazy COVID-19 byla přijata řada opatření, mimo jiné zákaz návštěv, omezený kontakt s řidiči, používání ochranných pomůcek, dodržování bezpečné vzdálenosti atd.

Jubilejní padesátý stroj

10.3.2020

Nejnovějším přírůstkem na naší lisovně plastů je v únoru zakoupený lis značky Arburg 1200T s rotačním stolem. Tento stroj je součástí nové automatizované výrobní linky, která představuje nový koncept automatizovaných pracovišť s ohledem na jejich maximální využití. Toto robotické pracoviště totiž nebude jednoúčelové, ale v současnosti je připravováno pro dva rozdílné projekty.

Nový měřicí systém M 7030 na lisovně kovů

25.11.2019

V listopadu jsme zakoupili nové měřicí zařízení, které je vhodné pro měření 2D dílů, tedy plochých kontaktů. Výhodou je, že díl není nutné nijak uchycovat, upevňovat či orientovat, stačí jej položit na sklo přístroje. Následné vyhodnovení trvá 5 sekund a je možné z měření vytvořit a uložit protokol. Tato nová investice přinesla velkou úsporu času při měření většiny produktů lisovny kovů.

Nová laboratorní vybavení v chemické laboratoři

31.10.2019

V říjnu jsme vybavili naši chemickou laboratoř zařízením zvaným pH-metr se širším rozsahem použití a snadnější obsluhou, než měl náš původní přístroj. Také údržba je usnadněna, a to tím, že přístroj je sám schopen hlídat potřebné kalibrační intervaly a průběžně ověřovat svoji stabilitu měření.

Druhé zařízení je UV-VIS spektrofotometr, na kterém měříme koncentraci některých kovů a organických přísad v pokovovacích lázních. Na rozdíl od předchozího UV přístroje může provádět měření až čtyř vzorků najednou.

Digitální mikroskop VHX-6000

30.3.2018

V únoru roku 2018 jsme pořídili digitální mikroskop VHX-6000m od japonské společnosti Keyence, který je špičkovým zařízením v oblasti laboratorního vybavení. Systém tohoto mikroskopu umožňuje optické měření a pořizování snímků s velkým zvětšením (až 2000x) ve velké hloubce ostrosti v rozsahu až do 4.9 cm. Je také součástí moderní technologie 3D skenování. Tento nový přístroj nám pomáhá zefektivnit práci laboratoře a potvrzuje vysokou technickou úroveň naší firmy i v jiných než čistě výrobních oblastech.

Volné kapacity pro hromadné stříbření

7.7.2016

Rozšířili jsme kapacity pro hromadné stříbření. Jde o plně automatizovanou linku, řízenou počítačem, kde pokovujeme ve vibračních koších dílce z mědi a jejich slitin vrstou stříbra. Nabízíme krátkou dodací dobu a dle požadavku můžeme vystavit protokol o měření tloušťky na X-ray měřícím přístroji.

 

 


 

ARCHÍV DŮLEŽITÝCH AKTUALIT

Informační systém SAP

3.1.2019

V rámci integrace do skupiny Kolektor Group byl informační systém Altec Aplikace nahrazen k začátku roku 2019 novým systémem SAP. Tato změna se dotkla všech oddělení a útvarů firmy. Pro systematiku činností SAP byly zakoupeny i nové tiskárny štítků, mobilní terminály se čtečkami čárových a 2D kódů a další potřebná zařízení pro nastavení WIFI sítí ve vybraných částech výroby a ve skladech.

60 let výroby elektromechanických součástek 1958 - 2018

30.3.2018

TESLA Jihlava byla založena 1.4.1958 a v budovách bývalé tabákové továrny začala s výrobou svitkových a odrušovacích kondenzátorů. Od roku 1967 se stává specializovaným výrobcem konstrukčních součástek pro elektroniku pro celý trust podniků TESLA. V roce 1992 prochází firma privatizací, musí omezovat široký výrobní sortiment vlivem prudkého přílivu zahraničních konkurenčních firem a rychlého vývoje techniky, pro kterou se původní součástky staly zastaralými. Aktivity firmy se proto soustředily na oblast montážních prací pro zahraniční zákazníky a postupné získávání odběratelů elektromechanických dílů pro autoelektroniku. Od roku 2007 sídlíme v nových prostorách "pod jednou střechou" v průmyslové zóně Jihlava, od 1.1.2018 jsme součástí nadnárodní společnosti Kolektor se sídlem ve slovinské Idriji a neseme název Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. Naším cílem je vyrábět vysoce kvalitní díly a podsestavy pro automobilový průmysl, kde spokojení zákazníci budou zárukou dalšího rozvoje společnosti a jistotou zaměstnanců.

Změna názvu společnosti

2.1.2018

Naše firma nese od 1.1.2018 nové obchodní jméno:

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.

Všechny další údaje včetně kontaktních zůstávají beze změny.

Změna právní formy společnosti

POZOR! Změna právní formy společnosti
 
K 1.10.2012 byla dokončena fúze naší společnosti TESLA Jihlava, a.s. do firmy Boredo one, s.r.o. Současně se změnil název nástupnické společnosti na TESLA Jihlava, s.r.o.
Jinými slovy, tím se k uvedenému datu mění právní forma naší společnosti, a také IČ a DIČ. Ostatní údaje, tedy sídlo, telefony, faxy, maily, bankovní účty, web, atd., zůstávají stejné. Podrobnosti o této změně najdete v níže přiloženém dokumentu.
 
Od 1.10.2012:
 
TESLA Jihlava, s.r.o.                                 IČ:     24140635
Hruškové Dvory 53                                   DIČ:  CZ24140635
586 01 Jihlava, CZ
 
Zápis do Obchodního rejstříku:  1.10.2012 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 73734
tel.:  (+420) 567 113 476
fax:  (+420) 567 113 759
e-mail:  info@teslaji.cz

web:     www.teslaji.cz

Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů

Výběrové řízení na zakázku "Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů" v rámci programu OPPI.

Výběrové řízení bylo ukončeno. 

 

Dokumenty ke stažení

Zadávací dokumentaceDokumentace

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na zakázku "Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů"

Příloha č. 1Příloha č. 1

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci: " Obchodní podmínky - smlouva o dílo (včetně technické specifikace předmětu plnění)"

Příloha č. 2 a 3Příloha č. 2 a 3

Příloha č. 2 a 3 k zadávací dokumentaci: " Čestná prohlášení" a " Titulní list nabídky"

OznámeníOznamení

Oznámení o zahájení výběrového řízení


Skupina CONTTEK

V únoru 2012 se společnost TESLA Jihlava stala součástí skupiny CONTTEK, známého německého výrobce hybridních komponentů kov-plast a precizních lisovaných dílců z kovu, působícího v oblasti automobilového průmyslu a elektrotechniky.

Pro stávající zákazníky se však tímto krokem nic nemění, neboť výrobní program zůstává zachován, a TESLA Jihlava bude nadále rozvíjet svoji činnost v souladu se strategií rozvoje vstřikování plastů a souvisejících technologií.

Změna sídla společnosti

Změna sídla
TESLA Jihlava, a.s. rozhodnutím valné hromady změnila dnem 24.6.2008 po 50-ti letech existence své sídlo.
Nové sídlo společnosti je tedy:

TESLA Jihlava, a.s.
Hruškové Dvory 53
586 01 Jihlava

Ostatní údaje (IČO, DIČ, telefonní spojení,...) zůstávají nezměněny.
Nabízíme volná místa
Operační program EU