Aktuality

Automatizovaný skladový systém ROTOMAT

V dubnu 2024 jsme nainstalovali skladovací systém ROTOMAT. Pomocí tohoto systému jsme vyřešili uskladnění výměnných sad z automatizovaných výrobních linek. ROTOMAT využívá výšku místa instalace 6,5 metru a skládá se z 20 polic s maximální nosností 255 kg. Systém je běžně používán k uskladnění nástrojů nebo menších komponent, které lze umístit do kontejnerů. Jeho flexibilita umožňuje více přístupových bodů na různých patrech. Spolu s výkonnými řadiči a rozhraním IT je ROTOMAT univerzálním a přizpůsobitelným systémem navrženým pro efektivitu. 

Sportovec Jihlavska za rok 2023

Dne 4. 4. 2024 se konalo v DKO slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Jihlavska za rok 2023.  Naše společnost je  dlouholetým generální partnerem této sportovní akce. Vyhlášení nejlepších sportovců Jihlavska napříč všemi sportovními odvětvími vybrala odborná komise nejlepší finalisty. Vyhlášení jednotlivých anket se střídalo a několika vystoupeními  skupiny Oči a zpěvačky Jitky Boho. Celým večerem tuto akci provázel slovem moderátor Jiři Korec.

Ocenění zlepšovacích návrhů za rok 2023

Dne 6. 3. 2024 proběhlo vyhlášení nejlepších zlepšovatelů za rok 2023. Celkem bylo přijato 105 zlepšovacích návrhů od 59 zlepšovatelů z různých oddělení naší společnosti. Děkujeme za podané návrhy a gratulujeme výhercům.

Soutěž- O nejhezčí vánoční stromeček

V prosinci 2023 se konal již 21. ročník soutěže O nejhezčí vánoční stromeček v Jihlavě a okolí. Do soutěže se celkem zapojilo 30 mateřských a 21 základních škol. Každá škola nebo školka nazdobila jeden stromeček, který byl umístěn na chodník podél Cityparku.

V každé kategorii mohly zvítězit pouze tři nejlépe nazdobené stromečky. Proto se dne 19. prosince 2023 sešlo v divadle Na kopečku v Jihlavě šest nejlepších skupin, aby se zde uskutečnilo vyhlášení nejlepších stromečků. Nejprve na děti čekala Vánoční pohádka v podání Divadla Mrak. Poté následovalo vyhlášení nejlepších skupin. Ceny dětem předávala paní Krpálková – ředitelka Jihlavských listů.  Za společnost Kolektor Tesla Jihlava,   generálního partnera této akce, ceny předávali pan Vaňoušek a paní Valová.

Dětem byly předány věcné dary jako odměna za jejich kreativitu a úsilí.

Sportovní výzva 2023

Od 21. 03. 2023 do 21. 06. 2023 se naši zaměstnanci mohli zapojit do sportovní výzvy – chůze, běhu a jízdě na kole. Za každý realně odsportovaný kilometr firma věnovala 1 Kč na dobročinné účely. Letos jsme přispívali na počítač, který bude sloužit Centrum primární prevence DOK. Toto centrum realizuje programy, které jsou zaměřené na prevenci rizikového chování žáků na základních školách, o užívání návykových látek, šikana, agresivita, projevy rasismu, netolerance.

Celkem se do výzvy zapojilo 55 zaměstnanců, kteří nachodili dohromady 11 302 ks, na kole ujeli 7 371 km a uběhli 1 497 km. Dne 20. 09. 2023 pan Boštjan More předal paní Fexové poukaz v hodnotě  16.000 kč na nákup počítače.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří s námi sportovali a podpořili dobrou věc.

Nový X-ray na kontrole galvanovny

V druhém čtvrtletí roku 2023 jsme od německého výrobce Fischer pořídili přístroj Fischerscope X-RAY XDV SSD, který pracuje na principu monitorování odrazů rentgenových paprsků. Dokáže měřit tloušťky povrchových úprav

a je schopen měřit s vysokou přesností obsahy prvků ve slitinách kovů- Lze ho využívat pro vyhotovení materiálových analýz. Tyto analýzy jsou stále častěji vyžadovány zákazníky v rámci zavádění nových výrob. Parametry tohoto zařízení nám umožní stanovit s větší přesností výrobní proces na galvanovně a také s větší jistotou odhalit případnou nekvalitu povrchových úprav.

Rodinný den - oslava 65. let od založení společnosti

V sobotu 13. května 2023 se v naší společnosti konal Rodinný den pořádaný pro zaměstnance a rodinné příslušníky k 65. výročí založení firmy Tesla. Na tuto slavnostní událost byli zváni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Asi 500 zúčastněných lidí si mohlo prohlédnout výrobní prostory firmy a výstavu starých fotografií, původních a současných výrobků a další dokumenty z historie. Pro návštěvníky bylo nachystáno něco dobrého k jídlu a pití. Děti si užily virtuální realitu, skákací hrad a malování na obličej. Celou akci provázel zkušený moderátor, který děti zabavil tancem a soutěžemi

Návštěva žáků 7. třídy ZŠ O. Březiny v naší firmě

Dne 20. 4. 2023 do naší společnosti zavítali žáci 7. třídy ze ZŠ O, Březiny  v Jihlavě. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu „ Svět práce“ a kladl si za cíl navštívit zajímavé firmy v regionu.

Pro žáky byla připravena prohlídka s výkladem, Největší zájem směřoval k automatizovaným linkám a činností robotů. Na závěr exkurze byla pro žáky připravena krátká prezentaci o historii naší společnosti. Zpestřením byl také připraven kvíz s tajenkou. Bylo příjemné sledovat zájem dětí o to, co naše společnosti vyrábí.

Ocenění zlepšovacích návrhů za rok 2022

V pátek 17. 3. 2023 proběhlo vyhlášení nejlepších zlepšovatelů za rok 2022. Celkem bylo podáno 43 zlepšovacích návrhů od 34 zlepšovatelů z různých oddělení naší společnosti. 6 nejlepších zlepšovatelů bylo oceněno. Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem za jejich přínos a gratulujeme vítězům.

Mezinárodní KOLEKTOR - Lean Akademie 2022-2023

V březnu 2023 slečna Kourková dokončila úspěšně mezinárodní Lean Akademii v rámci celé skupiny Kolektor. Této akademie se zúčastnilo 18 zaměstnanců ze 6 různých zemí a poboček Kolektoru. Jednalo se již o třetí ročník, ale poprvé za účasti na všech 8 workshopech a dokončení celé akademie zaměstnancem našeho závodu. Každý workshop se konal v jiném městě a závodu Kolektor. Mezi hlavní témata patřilo: mapování toku hodnot, systém Kanban, metodika SMED, digitalizace a další. Nově získané znalosti se využijí k rozšíření systému štíhlé výroby a ke zvýšení produktivity a efektivnosti.

Investice do měřících zařízení v roce 2022

V roce 2022 jsme pořídili dvě 3D  měřící stanice Duramax nabízející široké možnosti v oblasti vyhodnocení měření a jejich výstupů.

Dále jsme také nahradili starý siloměr na zkušebně za nový stroj výrobce Zwick. Jedná se o moderní stroj, který má mnohem širší možnosti měření. Zkušebna je také nově vybavena diamantovou pilou pro provádění výbrusů dílů. Poslední investicí do měřících zařízení byl nákup nového měřícího mikroskopu od výrobce Garant, S nově pořízeným měřícím vybavením jsme se opět dostali na úroveň špičkových dodavatelů do automobilového průmyslu.

Soutěž

Soutěž o Nejhezčí vánoční stromeček je v Jihlavě a okolí již tradiční akcí, kterou pořádají Jihlavské listy. Letos se do soutěže zapojilo padesát pět škol, což je největší počet za 20 let pořádání této akce.

Hlasování začalo 27. 11. 2022 a bylo ukončeno 12. 12. 2022, kdy se sečetly všechny hlasy.

V pondělí 19. 12. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v Jihlavském Divadle Na Kopečku. Po úvodním zhlédnutí pohádky nastala očekávaná chvíle. Zástupci Jihlavských listů paní Krpálková a paní Dawidowicz a zástupci generálního partnera Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. paní Valová a pan Vaňoušek předali vítězným školám věcné dary. 

Strom spplněných přání

Tradiční charitativní akce Hitrádia Vysočina Strom splněných přání umožňuje lidem koupit vánoční dárek dětem z dětských domovů nebo dospělým z azylových domů a ústavů sociální péče na Vysočině.

Vzhledem k tomu, že Kolektor Tesla Jihlava je každoročním partnerem akce, tak i letos byl strom splněných přání umístěn i v naší společnosti.  O kartičky s přáním byl zájem a ze stromku rychle mizely. Velkou výhodou bylo, že zakoupené a zabalené dárky zaměstnanci mohli odevzdat do 12. 12. 2022 přímo na recepci firmy.

Všem našim Ježíškům, kteří na Vánoce rozzáří oči dětem i dospělým ze srdce děkujeme.

Personální služby a mzdové účetnictví

Technologie utěsnění – zalévání

Na základě přání našich zákazníků z automobilového průmyslu řešíme technologii utěsnění. Ta má hlavně zabránit pronikání vlhkosti mezi plastovým zástřikem a kovovým pinem, který je galvanicky pokoven. Tím se zabraňuje pronikání vlhkosti do funkční oblasti výrobku, která by mohla způsobit elektrický zkrat a tím ztrátu funkci celého zařízení. Rozjíždíme dvě technologie zalévání pro tři zalévací materiály. Konečná fáze procesu utěsnění je100% výsledek těsnosti námi vyráběných komponentů.

Předání finančního daru Oblastní charitě Jihlava

Sportovní výzva se v naší firmě stala již tradicí. Každé jaro naši zaměstnanci jezdí na kole, běhají a chodí s vědomím, že nejen něco prospěšného udělají pro svoje zdraví, ale zároveň tak přispějí na dobročinné účely. Již několik let v tomto směru spolupracujeme s Jihlavskou charitou. Letos jsme přispívali na přístřešek na kola se stojanem pro klienty a pracovníky služeb Klubíčko Jihlava, NZDM Erko Jihlava, Následná péče Jihlava a Sovy Sovičky, který bude stát u charitativní budovy na Žižkově ulici v Jihlavě. Dne 23. 8. 2022 pak proběhlo slavností předání finančního daru v hodnotě 18 000 Kč z rukou našeho pana ředitele Boštjana More, paní ředitelce Oblastní charity Jihlava, paní Haně Fexové. Děkujeme všem účastníkům a již nyní se těšíme na další ročník!

Sportovec Jihlavska 2021

Ve čtvrtek 6. dubna 2022 se v DKO Jihlava konal slavnostní galavečer, na kterém proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců Jihlavska za rok 2020 a 2021. Společnost Kolektor Tesla Jihlava byla, jako již tradičně, generálním partnerem celé akce.

Ředitel naší společnosti, pan Boštjan More, předal cenu nejlepšímu sportovnímu kolektivu, kterým se stal oddíl karate SK Jihlava.

Ocenění nejlepších zlepšovatelů

V pátek 14. 1. 2022 proběhlo v naší firmě vyhlášení nejlepších zlepšovatelů za předchozí rok 2021.
Celkem bylo podáno 50 zlepšovacích návrhů, které podali různí pracovníci napříč firmou. Zlepšovatelskou komisí bylo pečlivě vybráno 6 nejzajímavějších zlepšovacích návrhů a jejich autoři byli odměněni celodenním výletem. Výherci nejprve navštíví muzeum ŠKODA v Mladé Boleslavi a následně lázeňské město Poděbrady s okružní plavbou po Labi.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se v loňském roce aktivně zapojili do neustálého zlepšování ve firmě.

Soutěž O nejhezčí vánoční stromeček

Začátkem prosince se konala tradiční vánoční soutěž O nejhezčí vánoční stromeček, které ozdobily děti z mateřských školek a školáci z prvního stupně. Letošní rok se do této soutěže se zapojil rekordní počet – padesát čtyři skupin, děti z Jihlavy a okolí. Nazdobenými stromečky jsme se mohli kochat v parku Gustava Mahlera.

13. prosince byla soutěž ukončena a konečné hlasy byly sečteny.

Zástupci Jihlavských listů paní Krpálková a paní Dawidowicz a zástupci generálního partnera  Kolektor Tesla Jihlava Jana Valová a Zdeněk Vaňoušek se vydali přímo za výherci soutěže, kterým předali věcné dary.

Zaměstnancí pomáhají sportem

V jarních a letních měsících probíhala v naší společnosti sportovní výzva. Zaměstnanci soutěžili ve třech kategoriích – chůze, běh, jízda na kole. Za každý odsportovaný kilometr firma darovala 1 Kč na Oblastní charitu Jihlava.

Pomoc od společnosti Kolektor Tesla Jihlava se stala již tradicí. Tentokrát jste přispěli částkou 20 600,- Kč. Šek v této hodnotě byl předán paní ředitelce Haně Fexové ředitelem společnosti Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. panem Boštjanem Morem. Darované peníze budou směřovat k našim charitním sestřičkám Domácí zdravotní péče.

Patří Vám všem z Tesly, co sportovali, VELKÝ DÍK.                            Zdeněk Kousal

                                                                                                    Oblastní charita Jihlava

Sportovec Jihlavska 2020

Dne 16.6.2021 proběhlo vyhlašování výsledků 21. ročníku ankety „Sportovce Jihlavska 2020“. Předávací ceremoniál se konal na zahradě v sídle redakce Jihlavských listů. Byli vyhlášeni nejlepší sportovci z řad jednotlivců, kolektivů a také byla předána cena na mimořádný sportovní výkon. Naše společnost Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. jako generální partner, zastoupena Ing. Petrem Blažkem, u tohoto vyhlašování nemohla chybět. Společně s ředitelkou pořádající společnosti Parolaart paní Evou Krpálkovou předávali nejlepším sportovcům ocenění. Blahopřejeme všem sportovcům za jejich výkony a těšíme se na další ročník této ankety.

Testování na Covid-19

9.3.2021

Od pondělí 8.3.2021 zahájila firma Kolektor Tesla Jihlava testování všech zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků) na Covid-19. Testování provádí a budou provádět pracovníci klinické laboratoře IFCOR přímo u nás ve firmě. Toto testování se bude dle rozpisů pravidelně opakovat každý týden.

Nový firemní Facebook

1.3.2021

Koncem února tohoto roku jsme vytvořili nový firemní facebook, kde budete nacházet aktuální informace z naší společnosti, nabídky práce, sportovní aktivity. Uživatelé Facebooku, přidejte se do naší skupiny a ti, co ještě váhali, mají stále možnost založit si Facebook a získávat tak nové informace z firmy.

Máte-li nějaký nápad, jak tyto stránky vylepšit a obohatit, sem s ním. Těšíme se na Vaši podporu.

Jana Valová - marketing, Mirka Šťávová - personální referent

Nejhezčí vánoční stromeček

17.12.2020

Rok s rokem se sešel a začátkem prosince se hodnotily nejlépe ozdobené stromečky, které zdobily děti z mateřských škol a školáci z prvního stupně. Této soutěže se mohly zúčastnit děti z Jihlavy a okolí. Dne 13.12.2020 byly známy výsledky a pořadí jednotlivých účastníků. Slavnostní předání cen nemohlo proběhnout jako každý rok na jihlavském náměstí ani v malém divadelním sále DKO z důvodu přísných proticovidových opatření.

Proto se posádka, složená z ředitelky Jihlavských listů paní Krpálkové a paní Dawidovicz rovněž z Jihlavských listů vydala přímo za výherci do jejich školek a škol. Za generálního partnera, což byla naše společnost Kolektor Tesla Jihlava, byli přítomni paní Jana Valová a pan Zdeněk Vaňoušek. Dne 16.12.2020 předali třem výhercům z kategorií mateřských školek a prvního stupně ZŠ věcné dary. Upřímná radost dětí, smích a zářivá očka byly pohlazením na duši.

Protihluková kabina

1.12.2020

Protihlukovou kabinou byl vybaven náš největší a nejhlučnější lis Bruderer 510, který patří také k nejnovějším strojům. Z osobních zkušeností je utlumení zvuku značné. Nyní lze před lisem vést rozhovor a hovořícího slyšíte velmi dobře. Dříve tomu tak nebylo. Je to další významný krok k ochraně sluchu a zdraví našich zaměstnanců.

Jarní sportovní výzva 2020

26.6.2020

Navázali jsme na soutěž z roku 2018. Této soutěže se mohl zúčastnit každý kmenový zaměstnanec naší společnosti, a to v kategorii chůze, běh a kolo - vždy však v duchu fair play. Jarní sportovní výzva začala dne 20. března a skončila 20. června 2020. Zúčastnilo se jí 21 sportovních nadšenců. Z každého reálně odsportovaného kilometru věnovala naše firma 1 Kč na dobročinné účely pro spolek Oblastní charita Jihlava. Letos jsme se rozhodli přispět na bezbariérový přístup do zahrady pro vozíčkáře, sídlící v charitativní budově v ulici Mahenova č. 16 v Jihlavě. Naši sportovci ušli dohromady v chůzi 5.010,76 km, uběhli 397,43 km a na kole ujeli 7.704,90 km. Za sportovní aktivity naše společnost Kolektor Tesla Jihlava přispěla částkou 13.113 Kč. Mezi dalšími zaměstnanci, kteří chtěli tento dobročinný účel také podpořit, jsme ještě navíc vybrali 2.700 Kč. Dne 8. července 2020 byla celková částka v hodnotě 15.813 Kč předána ředitelem firmy panem Boštjanem More paní Fexové - ředitelce jihlavské charity.

Sportovec Jihlavska 2019

4.6.2020

Vyhlášení výsledků anket "Sportovec Jihlavska 2019" proběhlo v pondělí 1. června 2020 v Gotické síni jihlavské radnice od 16:00 hodin. Za naši společnost jakožto generálního partnera ankety byů přítomen pan Milan Venhoda.

Vyhlášení provedl tiskový mluvčí jihlavského magistrátu a moderátor Radovan Daněk. Letošní vyhlašování bohužel nebylo kvůli bezpečnostním opatřením proti pandemii koronaviru tak stylové a proložené kulturními vystoupeními jak bývá zvykem, ale i přesto vládla po celou dobu příjemná a přátelská atmosféra.

Ředitelka pořádající společnosti Parolaart Jihlava Eva Krpálková řekla směrem k naší firmě: "Vážíme si toho, že jste se opět stali generálním partnerem této akce a věříme, že účast na této dnes již tradiční anketě byla pro Vaši firmu přínosem. Těšíme se naviděnou při další akci."

Firma a koronavirus

25.03.2020

Kolektor Tesla Jihlava aktuálně v souvislosti s pandemií neplánuje uzavření provozu a nadále funguje v běžném režimu pro svoje zákazníky. Pro ochranu zaměstnanců a snížení rizika nákazy COVID-19 byla přijata řada opatření, mimo jiné zákaz návštěv, omezený kontakt s řidiči, používání ochranných pomůcek, dodržování bezpečné vzdálenosti atd.

Jubilejní padesátý stroj

10.3.2020

Nejnovějším přírůstkem na naší lisovně plastů je v únoru zakoupený lis značky Arburg 1200T s rotačním stolem. Tento stroj je součástí nové automatizované výrobní linky, která představuje nový koncept automatizovaných pracovišť s ohledem na jejich maximální využití. Toto robotické pracoviště totiž nebude jednoúčelové, ale v současnosti je připravováno pro dva rozdílné projekty.

Nový měřicí systém M 7030 na lisovně kovů

25.11.2019

V listopadu jsme zakoupili nové měřicí zařízení, které je vhodné pro měření 2D dílů, tedy plochých kontaktů. Výhodou je, že díl není nutné nijak uchycovat, upevňovat či orientovat, stačí jej položit na sklo přístroje. Následné vyhodnovení trvá 5 sekund a je možné z měření vytvořit a uložit protokol. Tato nová investice přinesla velkou úsporu času při měření většiny produktů lisovny kovů.

Nová laboratorní vybavení v chemické laboratoři

31.10.2019

V říjnu jsme vybavili naši chemickou laboratoř zařízením zvaným pH-metr se širším rozsahem použití a snadnější obsluhou, než měl náš původní přístroj. Také údržba je usnadněna, a to tím, že přístroj je sám schopen hlídat potřebné kalibrační intervaly a průběžně ověřovat svoji stabilitu měření.

Druhé zařízení je UV-VIS spektrofotometr, na kterém měříme koncentraci některých kovů a organických přísad v pokovovacích lázních. Na rozdíl od předchozího UV přístroje může provádět měření až čtyř vzorků najednou.

Digitální mikroskop VHX-6000

30.3.2018

V únoru roku 2018 jsme pořídili digitální mikroskop VHX-6000m od japonské společnosti Keyence, který je špičkovým zařízením v oblasti laboratorního vybavení. Systém tohoto mikroskopu umožňuje optické měření a pořizování snímků s velkým zvětšením (až 2000x) ve velké hloubce ostrosti v rozsahu až do 4.9 cm. Je také součástí moderní technologie 3D skenování. Tento nový přístroj nám pomáhá zefektivnit práci laboratoře a potvrzuje vysokou technickou úroveň naší firmy i v jiných než čistě výrobních oblastech.

Volné kapacity pro hromadné stříbření

7.7.2016

Rozšířili jsme kapacity pro hromadné stříbření. Jde o plně automatizovanou linku, řízenou počítačem, kde pokovujeme ve vibračních koších dílce z mědi a jejich slitin vrstou stříbra. Nabízíme krátkou dodací dobu a dle požadavku můžeme vystavit protokol o měření tloušťky na X-ray měřícím přístroji.

 

 


 

ARCHÍV DŮLEŽITÝCH AKTUALIT

Informační systém SAP

3.1.2019

V rámci integrace do skupiny Kolektor Group byl informační systém Altec Aplikace nahrazen k začátku roku 2019 novým systémem SAP. Tato změna se dotkla všech oddělení a útvarů firmy. Pro systematiku činností SAP byly zakoupeny i nové tiskárny štítků, mobilní terminály se čtečkami čárových a 2D kódů a další potřebná zařízení pro nastavení WIFI sítí ve vybraných částech výroby a ve skladech.

60 let výroby elektromechanických součástek 1958 - 2018

30.3.2018

TESLA Jihlava byla založena 1.4.1958 a v budovách bývalé tabákové továrny začala s výrobou svitkových a odrušovacích kondenzátorů. Od roku 1967 se stává specializovaným výrobcem konstrukčních součástek pro elektroniku pro celý trust podniků TESLA. V roce 1992 prochází firma privatizací, musí omezovat široký výrobní sortiment vlivem prudkého přílivu zahraničních konkurenčních firem a rychlého vývoje techniky, pro kterou se původní součástky staly zastaralými. Aktivity firmy se proto soustředily na oblast montážních prací pro zahraniční zákazníky a postupné získávání odběratelů elektromechanických dílů pro autoelektroniku. Od roku 2007 sídlíme v nových prostorách "pod jednou střechou" v průmyslové zóně Jihlava, od 1.1.2018 jsme součástí nadnárodní společnosti Kolektor se sídlem ve slovinské Idriji a neseme název Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. Naším cílem je vyrábět vysoce kvalitní díly a podsestavy pro automobilový průmysl, kde spokojení zákazníci budou zárukou dalšího rozvoje společnosti a jistotou zaměstnanců.

Změna názvu společnosti

2.1.2018

Naše firma nese od 1.1.2018 nové obchodní jméno:

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.

Všechny další údaje včetně kontaktních zůstávají beze změny.

Změna právní formy společnosti

POZOR! Změna právní formy společnosti
 
K 1.10.2012 byla dokončena fúze naší společnosti TESLA Jihlava, a.s. do firmy Boredo one, s.r.o. Současně se změnil název nástupnické společnosti na TESLA Jihlava, s.r.o.
Jinými slovy, tím se k uvedenému datu mění právní forma naší společnosti, a také IČ a DIČ. Ostatní údaje, tedy sídlo, telefony, faxy, maily, bankovní účty, web, atd., zůstávají stejné. Podrobnosti o této změně najdete v níže přiloženém dokumentu.
 
Od 1.10.2012:
 
TESLA Jihlava, s.r.o.                                 IČ:     24140635
Hruškové Dvory 53                                   DIČ:  CZ24140635
586 01 Jihlava, CZ
 
Zápis do Obchodního rejstříku:  1.10.2012 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 73734
tel.:  (+420) 567 113 476
fax:  (+420) 567 113 759
e-mail:  info@teslaji.cz

web:     www.teslaji.cz

Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů

Výběrové řízení na zakázku "Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů" v rámci programu OPPI.

Výběrové řízení bylo ukončeno. 

 

Dokumenty ke stažení

Zadávací dokumentaceDokumentace

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na zakázku "Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů"

Příloha č. 1Příloha č. 1

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci: " Obchodní podmínky - smlouva o dílo (včetně technické specifikace předmětu plnění)"

Příloha č. 2 a 3Příloha č. 2 a 3

Příloha č. 2 a 3 k zadávací dokumentaci: " Čestná prohlášení" a " Titulní list nabídky"

OznámeníOznamení

Oznámení o zahájení výběrového řízení


Skupina CONTTEK

V únoru 2012 se společnost TESLA Jihlava stala součástí skupiny CONTTEK, známého německého výrobce hybridních komponentů kov-plast a precizních lisovaných dílců z kovu, působícího v oblasti automobilového průmyslu a elektrotechniky.

Pro stávající zákazníky se však tímto krokem nic nemění, neboť výrobní program zůstává zachován, a TESLA Jihlava bude nadále rozvíjet svoji činnost v souladu se strategií rozvoje vstřikování plastů a souvisejících technologií.

Změna sídla společnosti

Změna sídla
TESLA Jihlava, a.s. rozhodnutím valné hromady změnila dnem 24.6.2008 po 50-ti letech existence své sídlo.
Nové sídlo společnosti je tedy:

TESLA Jihlava, a.s.
Hruškové Dvory 53
586 01 Jihlava

Ostatní údaje (IČO, DIČ, telefonní spojení,...) zůstávají nezměněny.

Aktuality

- Automatizovaný skladový systém ROTOMAT

- Sportovec Jihlavska za rok 2023

- Ocenění zlepšovacích návrhů za rok 2023

- Soutěž- O nejhezčí vánoční stromeček

- Sportovní výzva 2023

- Nový X-ray na kontrole galvanovny

- Rodinný den - oslava 65. let od založení společnosti

- Návštěva žáků 7. třídy ZŠ O. Březiny v naší firmě

- Ocenění zlepšovacích návrhů za rok 2022

- Mezinárodní KOLEKTOR - Lean Akademie 2022-2023

- Investice do měřících zařízení v roce 2022

- Soutěž

- Strom spplněných přání

- Personální služby a mzdové účetnictví

- Technologie utěsnění – zalévání

- Předání finančního daru Oblastní charitě Jihlava

- Sportovec Jihlavska 2021

- Ocenění nejlepších zlepšovatelů

- Soutěž O nejhezčí vánoční stromeček

- Zaměstnancí pomáhají sportem

- Sportovec Jihlavska 2020

- Testování na Covid-19

- Nový firemní Facebook

- Nejhezčí vánoční stromeček

- Protihluková kabina

- Jarní sportovní výzva 2020

- Sportovec Jihlavska 2019

- Firma a koronavirus

- Jubilejní padesátý stroj

- Nový měřicí systém M 7030 na lisovně kovů

- Nová laboratorní vybavení v chemické laboratoři

- Digitální mikroskop VHX-6000

- Volné kapacity pro hromadné stříbření

- Informační systém SAP

- 60 let výroby elektromechanických součástek 1958 - 2018

- Změna názvu společnosti

- Změna právní formy společnosti

- Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů

- Skupina CONTTEK

- Změna sídla společnosti

Nabízíme volná místa
Operační program EU