Ekologie

Naše úsilí směřuje k minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí. Environmentální řízení je jednou z nejvyšších priorit naší činnosti.

Důraz klademe především na:

  • provádění všech našich činností ekologickým způsobem aplikováním systému environmentálního řízení dle normy ISO 14001
  • trvalé zlepšování environmentálního řízení
  • rozvíjení technologických procesů se zřetelem na spotřebu energií a efektivitu zdrojů
  • recyklaci látek používaných v našich výrobních procesech
  • vývoj nových výrobků tak, aby byly méně náročné na zdroje materiálů a energií
  • náhradu látek zatěžujících životní prostředí v materiálech vhodnějšími materiály bez degradace parametrů výrobku
  • zvyšování environmentálního vědomí školením zaměstnanců
Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. je mimo jiné držitelem certifikátu ISO 14001, a to od roku 2003.
 

Certifikát ISO 14001

certifikát

 

Certifikát za recyklaci

 

Nabízíme volná místa
Operační program EU