Ochrana oznamovatelů

Postup podávání oznámení o možném protiprávním jednání v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:


Oznámení lze podat příslušné osobě (a) ústně v kanceláři příslušné osoby - je možné sjednat osobní schůzku s prostřednictvím telefonního čísla (vždy v pracovní pondělí v době od 11:00 do 15:00 hod.) nebo (b) písemně k rukám příslušné osoby zaslané poštou, anebo (c) elektronicky zasláním na uvedený email či do datové schránky.


Přijímáním a zpracováním oznámení ve smyslu zákona jsou pověřeni (příslušné osoby):

a. právník zaměstnavatele: JUDr. Martin Sobotka, Ph.D., tel. 567113178, kancelář V. patro administrativní budovy

b. ekonom zaměstnavatele: Ing. Petr Blažek, tel. 567113633, kancelář IV. patro administrativní budovy

 

Kontaktní údaje pro podání činěná písemně (adresa):

KOLEKTOR Tesla Jihlava, s. r. o.

Hruškové Dvory 53, 586 01 JIHLAVA

 

Kontaktní údaje pro podání činěná elektronicky (email):

info@martinsobotka.cz

 

Kontaktní údaje pro podání činěná datovou schránkou (email):

Datová schránka: zpf34ys (JUDr. Martin Sobotka, Ph.D)

 

Povinný subjekt (tj. KOLEKTOR Tesla Jihlava) vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Nabízíme volná místa
Operační program EU