Kontakty hyperboloidní konstrukce

Systém HYPCON využívá unikátní technologii vícenásobného lineárního spojení kolíku (pro vidlici konektoru) a hyperboloidní dutinky (pro zásuvku konektoru). Kontaktní část dutinky tvoří množství pružných drátků, vpletených dovnitř dutinky pod malým úhlem vzhledem k ose dutinky, takže tvoří rotační hyperboloid.

Při zasunutí kolíku do dutinky se hyperboloidní výplet dutinky roztáhne a přizpůsobí válcovému kolíku. Přitom drátky obepnou kolík a tím zajistí vícenásobný lineární kontakt s extrémní spolehlivostí i při působení rázů, zrychlení a vibrací. Přítlačná síla je vyvozována pružnou deformací drátků.

Výroba kontaktů HYPCON

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. patří do velmi úzkého počtu světových výrobců, využívajících technologii HYPCON. Naše zkušenosti sahají do roku 1971, kdy jsme zahájili výrobu na základě licence. Vynikající parametry kontaktů Hypcon jsou dány nejen know-how, získaného licencí, ale především dalším vývojem a zkušenostmi, které sbíráme po řadu let.

Některé typy jsou standardizovány, ale většina kontaktů HYPCON je konstruována přímo pro zákazníka. Na přání vyrábíme kontakty, které se liší jak průměrem, tak tvarem od vzorků, které uvádíme na těchto stránkách. Konstrukční parametry (úhel výpletu, počet a průměr drátků, pokovení,...) mohou být rovněž modifikovány tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností kontaktu. Jmenovité průměry námi vyráběných kontaktů začínají od 0,6 mm a mohou být až desítky mm.

Základní výhody kontaktů HYPCON
  • nízký přechodový odpor (jedny z nejnižších hodnot mezi existujícími konstrukcemi kontaktních systémů)
  • nízké síly na zasunutí a vysunutí
  • vysoká životnost kontaktů (až 100 tisíc cyklů zasunutí a vysunutí)
  • vysoká spolehlivost i při působení rázů a vibrací (maximální doba přerušení kontaktu – pokud vůbec - na dobu menší než 2 ns)
  • vysoká stabilita elektrických i mechanických parametrů i po extrémně vysokém počtu spojení a rozpojení kontaktů
  • vysoká proudová i napěťová zatížitelnost
Nabízíme volná místa
Operační program EU