Výrobní dokonalostVýrobní dokonalost

Díky výrobním závodům v Německu a České republice jsou společnosti skupiny Kolektor umístěny ve známých teritoriích automobilové výroby. Alternativy nabízené rozdílnými nákladovými strukturami vedou k dokonalé rovnováze mezi cenou výrobku a investiční náročností výrobní technologie. Pro udržení trvalého rozvoje těchto stěžejních kompetencí využíváme moderní výrobní procesy. Spolupracujeme s mezinárodně uznávanými vysokými školami, abychom podpořili nejnovější metody Lean, Kaizen a Shop Floor managementu.

ZPĚT

Výrobní dokonalost
Nabízíme volná místa
Operační program EU