Aktuality

Jubilejní padesátý stroj

Nejnovějším přírůstkem na naší lisovně plastů je v únoru zakoupený lis značky Arburg 1200T s rotačním stolem. Tento stroj je součástí nové automatizované výrobní linky, která představuje nový koncept automatizovaných pracovišť s ohledem na jejich maximální využití. Toto robotické pracoviště totiž nebude jednoúčelové, ale v současnosti je připravováno pro dva rozdílné projekty.

Jarní sportovní výzva 2020

Navázali jsme na soutěž z roku 2018. Této soutěže se mohl zúčastnit každý kmenový zaměstnanec naší společnosti, a to v kategorii chůze, běh a kolo - vždy však v duchu fair play. Jarní sportovní výzva začala dne 20. března a skončila 20. června 2020. Zúčastnilo se jí 21 sportovních nadšenců. Z každého reálně odsportovaného kilometru věnovala naše firma 1 Kč na dobročinné účely pro spolek Oblastní charita Jihlava. Letos jsme se rozhodli přispět na bezbariérový přístup do zahrady pro vozíčkáře, sídlící v charitativní budově v ulici Mahenova č. 16 v Jihlavě. Naši sportovci ušli dohromady v chůzi 5.010,76 km, uběhli 397,43 km a na kole ujeli 7.704,90 km. Za sportovní aktivity naše společnost Kolektor Tesla Jihlava přispěla částkou 13.113 Kč. Mezi dalšími zaměstnanci, kteří chtěli tento dobročinný účel také podpořit, jsme ještě navíc vybrali 2.700 Kč. Dne 8. července 2020 byla celková částka v hodnotě 15.813 Kč předána ředitelem firmy panem Boštjanem More paní Fexové - ředitelce jihlavské charity.

Firma a koronavirus

25.03.2020

Kolektor Tesla Jihlava aktuálně v souvislosti s pandemií neplánuje uzavření provozu a nadále funguje v běžném režimu pro svoje zákazníky. Pro ochranu zaměstnanců a snížení rizika nákazy COVID-19 byla přijata řada opatření, mimo jiné zákaz návštěv, omezený kontakt s řidiči, používání ochranných pomůcek, dodržování bezpečné vzdálenosti atd.

Nový měřicí systém M 7030 na lisovně kovů

25.11.2019

V listopadu jsme zakoupili nové měřicí zařízení, které je vhodné pro měření 2D dílů, tedy plochých kontaktů. Výhodou je, že díl není nutné nijak uchycovat, upevňovat či orientovat, stačí jej položit na sklo přístroje. Následné vyhodnovení trvá 5 sekund a je možné z měření vytvořit a uložit protokol. Tato nová investice přinesla velkou úsporu času při měření většiny produktů lisovny kovů.

Nová laboratorní vybavení v chemické laboratoři

31.10.2019

V říjnu jsme vybavili naši chemickou laboratoř zařízením zvaným pH-metr se širším rozsahem použití a snadnější obsluhou, než měl náš původní přístroj. Také údržba je usnadněna, a to tím, že přístroj je sám schopen hlídat potřebné kalibrační intervaly a průběžně ověřovat svoji stabilitu měření.

Druhé zařízení je UV-VIS spektrofotometr, na kterém měříme koncentraci některých kovů a organických přísad v pokovovacích lázních. Na rozdíl od předchozího UV přístroje může provádět měření až čtyř vzorků najednou.

Audity systému řízení kvality a životního prostředí

28.6.2019

V červnu 2019 proběhl úspěšně recertifikační audit systému environmentálního řízení firmy podle normy ISO 14001. V červenci jsme úspěšně obhájili druhý dozorový audit systému managementu jakosti podle normy IATF 16949 a ISO 9001.

Nové montážní zařízení

18.2.2019

Slouží k finální montáži kontaktů a plastových dílů do základního tělesa výrobku. Na zařízení je použito několik pro nás nových technologii. Zakládání všech dílů sleduje kamerový systém, lisování kontaktů je prováděno servo-lisovacími jednotkami Kistler. Dále je jeden plastový díl upevněn ultrazvukovým „nýtováním“ plastového kolíku. Po  elektrické kontrole je díl označen DMC kódem pomoci laseru a balen do blistrů.

Informační systém SAP

3.1.2019

V rámci integrace do skupiny Kolektor Group byl informační systém Altec Aplikace nahrazen k začátku roku 2019 novým systémem SAP. Tato změna se dotkla všech oddělení a útvarů firmy. Pro systematiku činností SAP byly zakoupeny i nové tiskárny štítků, mobilní terminály se čtečkami čárových a 2D kódů a další potřebná zařízení pro nastavení WIFI sítí ve vybraných částech výroby a ve skladech.

Nová automatizovaná linka pro našeho zákazníka

20.8.2018

Protože již máme pozitivní zkušenosti s automatizací i s robotickými prvky, získali jsme projekt, skládající se z tří výrobků. Tyto díly budou vyráběny na lince, která se skládá z lisu na plastické hmoty s otočným stolem a z automatizační buňky, osazené celkem pěti roboty a množstvím manipulačním doplňků. Vibrační koše zásobují roboty potřebnými zálisky. Nedílnou součástí linky je kontrolní stanice s elektrickými testy a pro odhalení vzhledové i tvarové vady. Po ionizovaném čistění je díl automaticky zabalen pomocí integrované balící linky. Jedná se tedy o zcela komplexní řešení výroby náročného dílu.

Nová závěsová pokovovací linka

5.4.2018

Od dubna roku 2018 jsme úspěšně spustili provoz na nové závěsové pokovovací lince pro laboratorní pokovení. Tato linka nám rozšířila možnosti pokovování prototypů a malých výrobkových sérií.

Digitální mikroskop VHX-6000

30.3.2018

V únoru roku 2018 jsme pořídili digitální mikroskop VHX-6000m od japonské společnosti Keyence, který je špičkovým zařízením v oblasti laboratorního vybavení. Systém tohoto mikroskopu umožňuje optické měření a pořizování snímků s velkým zvětšením (až 2000x) ve velké hloubce ostrosti v rozsahu až do 4.9 cm. Je také součástí moderní technologie 3D skenování. Tento nový přístroj nám pomáhá zefektivnit práci laboratoře a potvrzuje vysokou technickou úroveň naší firmy i v jiných než čistě výrobních oblastech.

Sportovec okresu Jihlava 2017

30.3.2018

Slavnostní vyhlášení anket proběhlo dne 22. března 2018 v Domě kultury a oddechu Jihlava. Naše firma byla již poněkolikátý rok generálním partnerem celé akce. Ředitel firmy Michal Janouškovec předal cenu nejlepšímu trenérovi. Průvodcem celého večera byl oblíbený moderátor Vlastimil Korec. Byly vyhlášeny výsledky Ankety Domu dětí a mládeže, dále Čtenářské ankety Jihlavských listů, udělena byla cena primátora Jihlavy za přínos pro sport a nakonec byli návštěvníci seznámeni i s výsledky Ankety o nejlepšího sportovce Jihlavska. V doprovodném programu vystoupila zpěvačka Anna Julie Slováčková, taneční skupiny Nart dance school, Elvis club a Chrisstar, akrobatické umění předvedla skupina Bohemia show.

60 let výroby elektromechanických součástek 1958 - 2018

30.3.2018

TESLA Jihlava byla založena 1.4.1958 a v budovách bývalé tabákové továrny začala s výrobou svitkových a odrušovacích kondenzátorů. Od roku 1967 se stává specializovaným výrobcem konstrukčních součástek pro elektroniku pro celý trust podniků TESLA. V roce 1992 prochází firma privatizací, musí omezovat široký výrobní sortiment vlivem prudkého přílivu zahraničních konkurenčních firem a rychlého vývoje techniky, pro kterou se původní součástky staly zastaralými. Aktivity firmy se proto soustředily na oblast montážních prací pro zahraniční zákazníky a postupné získávání odběratelů elektromechanických dílů pro autoelektroniku. Od roku 2007 sídlíme v nových prostorách "pod jednou střechou" v průmyslové zóně Jihlava, od 1.1.2018 jsme součástí nadnárodní společnosti Kolektor se sídlem ve slovinské Idriji a neseme název Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. Naším cílem je vyrábět vysoce kvalitní díly a podsestavy pro automobilový průmysl, kde spokojení zákazníci budou zárukou dalšího rozvoje společnosti a jistotou zaměstnanců.

Nový vjezd do naší firmy

5.2.2018

Od 1.2.2018 byl dán do plného provozu nový vjezd do naší firmy. Cesta k nám se změnila tak, jak ukazuje mapka vpravo. Vjezd je opatřen automatickou bránou a závorami. Tato rozlišuje zaměstnance a ostatní. Tito "ostatní", tedy hosté, dodavatelé či dopravci se musí ohlásit na recepci pomocí telefonu. Pohyb vozidel v areálu je omezen dopravními značkami a všichni řidiči musí jezdit velice obezřetně i z důvodu vyššího pohybu chodců.

GPS:  N 49 25.0104 E 15 36.2946  (49.41684N, 15.60491E)

Změna názvu společnosti

2.1.2018

Naše firma nese od 1.1.2018 nové obchodní jméno:

Kolektor Tesla Jihlava s.r.o.

Všechny další údaje včetně kontaktních zůstávají beze změny.

Management kvality

28.10.2017

V říjnu 2017 jsme po úspěšném auditu získali certifikát managementu jakosti pro automobilový průmysl IATF 16949 - 2016. Mimo to k managementu jakosti vlastníme i certifikát ISO 9001 a k environmentálnímu managementu certifikát ISO 14001.

Volné kapacity pro hromadné stříbření

7.7.2016

Rozšířili jsme kapacity pro hromadné stříbření. Jde o plně automatizovanou linku, řízenou počítačem, kde pokovujeme ve vibračních koších dílce z mědi a jejich slitin vrstou stříbra. Nabízíme krátkou dodací dobu a dle požadavku můžeme vystavit protokol o měření tloušťky na X-ray měřícím přístroji.

Pokovovací linka

7.7.2016

Již jsme Vás informovali o výstavbě pokovovací stříbřící linky typu "reel to reel" (z cívky na cívku). Po šesti měsících jsou montážní práce ukončeny. Je ještě třeba odzkoušet a nastavit všechny instalované součásti, ověřit jejich správnou funkci. Po těchto testech bude možné přistoupit k etapě nasazení chemických náplní a dále budou pokračovat testy linky technologickými zkouškami. Poté se přistoupí k výrobě vzorků samotných výrobků, které na lince plánujeme pokovovat v budoucnu. Tyto vzorky budou předloženy našim zákazníkům, případně testovány u nás v dalších výrobních operacích, které následují po povrchové úpravě. Tak bude ověřeno, že každý jednotlivý výrobek splňuje požadované vlastnosti a může být uvolněn do sériové výroby.

Ing. jaromír Rejthárek, manažer galvanovny

KČT TESLA Jihlava

25.5.2016

V sobotu 21. května 2016 zdárně proběhl 36. ročník turistického pochodu a cyklojízdy Teslácký šotek, kterého se zúčastnilo 137 turistů. Slunečné jarní počasí naší tradiční akci přálo. Zájem byl o malovaní turistických značek na Okrouhlíku i o soutěž v poznávání pamětihodností Kraje Vysočina. Řada účastníků si prohlédla i zoologickou zahradu. Rádi bychom Vás pozvali na Kamenské aleje, a to 2. července 2016. Jedná se o turistický pochod a cyklojízdu, pořadatelem je KČT Kamenná. A dále si nenechte ujít turistický pochod Kolem noční Jihlavy po historickýxh pamětihodnostech v pátek 9. září 2016, jehož pořadatelem je KČT TESLA Jihlava.

Ing.Míla Bradová, předsedkyně KČT TESLA Jihlava

BILLák 2016

25.5.2016

Na letošní závod se dostavilo 30 sportovců a z toho nově 5 štafet. Do chladných vod Pávovského rybníka skočili soutěžící úderem desáté hodiny. Následně s mapou v ruce vyrazili do lesa mezi Pávovem, Smrčnou a Štoky, kde bylo uschováno pět kontrol. K občerstvovací stanici, která byla umístěna tradičně na vrcholu Rudný, běželi účastníci tříkilometrový okruh s výběhem do sjezdovky. Děkujeme sponzorům, mezi něž patří TESLA Jihlava, s.r.o., kteří nám pomohli uspořádat tuto akci.

Jaroslav Körber za tým OdBilla

Jarní párty 2016

20.5.2016

Jako každý rok zve TESLA Jihlava své zaměstnance na jarní párty, která se uskuteční 4.6.2016 v prostorách restaurace Buena Vista. Dovolí-li nám počasí, sejdeme se v prostředí venkovní zahrádky. Výborné občerstvení a doprovodná hudba jsou zajištěny. Doufáme, že se počasí vydaří, a sejde se nás v dobré náladě co nejvíce.

Megakoncert Michala Davida

2.5.2016

V pátek 29.dubna 2016 se na jihlavském zimním stadionu uskutečnil Megakoncert Michala Davida, jehož byla TESLA Jihlava sponzorem. Při poslechu jsme si mohli připomenout největší hity jeho dosavadní kariéry, jako např. Discopříběh, Decibely lásky, Pár přátel stačí mít, apod. Po koncertu se uskutečnil program v podobě Retro party, kde zazněly jak zahraniční, tak i české písničky.

Sportovec Jihlavska roku 2015

21.3.2016

Dne 17. 3. 2016 se ve velkém sále DKO Jihlava konalo slavnostní vyhlášení prestižní ankety Sportovec Jihlavska za rok 2015. TESLA Jihlava byla již poněkolikáté v řadě generálním partnerem této společensko-sportovní akce. Z navržených nominací sportovců napříč všemi sportovními odvětvími vybrala odborná komise nejlepší finalisty dle dosažených sportovních výkonů v roce 2015 jak v kategorii dospělých, tak i v kategorii mládeže. Navíc byly vyhlášeny i doplňkové ankety „popularity“, tedy podle zaslaných hlasů veřejnosti.  Vyhlášení jednotlivých anket se střídalo s řadou skvělých vystoupení, takže se plný sál diváků rozhodně nenudil a ty nejlepší výkony na podiu odměnil velkým potleskem. Byla opravdu radost vidět, že mládež se i v dnešní době věnuje mnoha různým sportům a pohybovým aktivitám a že se jim obětavě věnuje řada trenérů.

Mgr. Milan Venhoda

Novoroční výstup na Šacberk

15.1.2016

Novoroční výstup na Šacberk zorganizovali turisté z KČT Tesla Jihlava opět v rámci celostátní akce nazvané Novoroční čtyřlístek. Na vrcholu Šacberku u torza rozhledny 1. ledna 2016 v době od 14 do 15 hodin obdrželi účastníci od pořadatelů diplom. Odznak Novoročního čtyřlístku získal navíc ten, kdo přispěl finančním obnosem od 20 Kč výše do dobročinné sbírky organizované KČT. Sbírkou financuje KČT část nákladů na budování bezpečných stezek pro vozíčkáře. V ČR existuje již jedenáct vozíčkářských tras.

Ing. Míla Bradová, předsedkyně KČT Tesla Jihlava

Vyhodnocení zlepšovatelské činnosti v roce 2015

9.12.2015

Dne 7. 12. 2015 byli ředitelem společnosti ing. Michalem Janouškovcem vyhlášeni a odměněni nejlepší zlepšovatelé za letošní rok.

V tomto roce bylo celkem podáno 20 zlepšovacích návrhů a na základě stanovených kritérií  byli vybráni nejlepší zlepšovatelé. Hodnotícími parametry byl nejen počet podaných zlepšovacích návrhů každým jednotlivým zaměstnancem, ale také byl brán v potaz charakter podaného návrhu na zlepšení a jeho přínos.

Blahopřejeme!

Klub důchodců TESLA Jihlava

9.12.2015

Předvánoční posezení našeho klubu důchodců TESLA se konalo v restauraci REBEL dne 7.12.2015. Bylo to poprvé ta celou éru, protože všechny předchozí předvánoční posezení se vždy konaly v restauraci Krystal, která však byla v letošním roce uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Sešlo se nás asi 65 účastníků, takže spolu s hudbou jsme naplnili celá sál. Po uvítacích projevech předsedkyň jak našeho klubu, tak i Svazu městských důchodců začala zábava. V průběhu ní proběhlo i rozdávání balíčků všem přítomným. K zábavě a spokojenosti přispěla i výborná večeře a také nálada při tanci. Velkou podporu v naší činnosti máme ve vedení firmy TESLA Jihlava a v její Odborové organizaci OS KOVO. Letošní rok můžeme ukončit s pocitem dobře vykonané činnosti Klubu důchodců TESLA, a tak popřát všem krásné vánoční svátky a hodně zdraví a osobního štěstí do nového roku 2016.

Za klub důchodců TESLA Jihlava Irena Tůmová, předsedkyně klubu

Nové vstřikovací lisy

30.10.2015

Koncem října 2015 jsme zakoupili dva nové vstřikovací lisy s otočným stolem značky Arburg. Tyto stroje jsou v současné době vybavovány automatizačními prvky pro plně automatickou výrobu hybridních dílů.

Nová pokovovací linka - stříbření v pasu

30.10.2015

Od začátku října 2015 připravujeme zavedení technologie stříbření v pasu na pokovovací průběžné lince. Kromě technologických úprav bude linka vybavena moderním řídícím a monitorovacím systémem. Zahájení zkušebního provozu plánujeme v polovině roku 2016.

2D kódy

5.10.2015

V oblasti příjmu materiálů, vstupní kontroly a skladování využíváme již téměř rok 2D kódy. Materiál je po zaevidování příjmu a provedené vstupní kontrole označen štítkem s 2D kódem, který lze následně načíst PDA terminálem (přenosným ručním počítačem). S příslušným materiálem lze tak mnohem rychleji a bez ručního zadávání většiny údajů provést kdekoli ve skladu příslušnou operaci v IS Altec on-line - např. zaskladnění, výdej do výroby apod. Kódem jsou označena i jednotlivá skladová místa v regálech.

Klimatizace na lisovně plastů kompletně dokončena

30.9.2015

Koncem září 2015 byla dokončena poslední etapa klimatizace lisovny plastů. I druhá, menší výrobní hala byla vybavena vzduchotechnickým zařízením, které do ní přivádí čerstvý vzduch přes filtry a chladicí nebo ohřívací prvky. Ve výrobním procesu byl tak eliminován negativní vliv nečistot, přicházejících z venkovního prostředí. V letním horkém období bude z haly odváděno odpadní teplo, které zvyšovalo teplotu na pracovišti, a tím se zlepší i pracovní podmínky pro zaměstnance.

Nový systém evidence údržby forem a nástrojů

30.9.2015

V průběhu září 2015 byl zaveden elektronický systém evidence údržby forem a střižných nástrojů. Tento modul je rozšířením informačního systému Altec. Do systému evidence údržby byly postupně zavedeny všechny formy a nástroje. Systém eviduje jejich stav a umístění a podle počtu skutečně vyrobených kusů na každém stroji sleduje intervaly údržby a upozorňuje na nutnost jejího provedení. Systém rovněž zaznamenává celkový počet vyrobených kusů pomocí toho kterého nástroje a umí upozornit na blížící se konec jeho životnosti.

TESLA Jihlava se podílela na významné celostátní akci

16.9.2015

TESLA Jihlava se partnersky podílela na zajištění celostátních závodů v orientačním běhu, které se konaly o víkendu 12. - 13.9. v Telči a Řásné. Jednalo se o tři závody Českého poháru, v každém startovalo více než tisíc účastníků. Celkem na některou z připravených tratí vyběhlo 3.211 závodníků. Díky atraktivnímu prostředí historické Telče závody přilákaly i množství diváků. Příprava takto velké akce byla organizačně velmi náročná, ale vše klapalo podle plánu a závodníci odjížděli maximálně spokojeni. To vyzdvihl i starosta města při předávání cen nejlepším a s poděkováním organizátorům z Orientačního klubu Jihlava dodal, že je jen málo sportů a akcí, kde je tak vysoká aktivní účast veřejnosti. Dík samozřejmě patří i partnerům, a na jednom z prvních míst firmě TESLA Jihlava, kteří tuto významnou akci plnou pohybu uprostřed Vysočiny podpořili.

Za pořadatele Mgr. Milan Venhoda

Nový vstřikovací lis

14.8.2015

Koncem července byl náš strojní park posílen o nový vertikální vstřikovací lis značky Arburg. Tento stroj rozšířil možnosti výroby zákaznických hybridních dílů (zástřiků kovových dílů v plastu).

Mezinárodní florbalová škola (IFS 2015)

14.8.2015

Mezinárodní florbalová škola (IFS) je týdenním florbalovým kempem pro česko-finský výběr hráčů. V letošním roce startoval v Jihlavě její 1. ročník.  Akce se konala ve dnech 28. 7. - 2. 8. 2015, účastnilo se jí 34 dětí z Finska a Kraje Vysočina. V Kraji Vysočina i v republikovém měřítku se jedná o jedinečnou florbalovou akci, která nabízí intenzivní trénink a zároveň klade velký důraz na rozvoj a využití cizích jazyků a budování nových vztahů. Firma TESLA Jihlava, s.r.o. se na tomto projektu podílela sponzorskou podporou.

Letní dětský tábor ZO OS KOVO Tesla Jihlava

14.8.2015

Odborová organizace pořádá každoročně 2 běhy letního dětského tábora v měsíci červenci. Tábor se nachází pod vrcholem Javořice u rybníka Dolní Mrzatec, poblíž Mrákotína na Českomoravské vrchovině. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Samozřejmostí je 5x denně strava a celodenní pitný režim. Hraje se celotáborová hra, pořádá se olympiáda. Děti se koupou, sportují, chodí na výlety a v plánu je i mnoho jiných zajímavých aktivit. V případě nepříznivého počasí je k dispozici velká společenská místnost. O děti se starají zkušení výchovní a pedagogičtí pracovníci a profesionální zdravotník. V případě, že vaše dítě pojede na tento tábor, Vám zaměstnavatel TELA Jihlava, s.r.o. přispěje částkou 1400,- Kč.

Za ZO OS KOVO Tesla Jihlava Libuše Smítalová, předsedkyně ZO

LDT Radost Luka nad Jihlavou

3.8.2015

Letošní dětský tábor nám začal 18. července, kdy se naše táborová základna opět po roce naplnila životem a smíchem dětí. Jako každý rok jsme měli celotáborovou čtrnáctidenní hru, letos s názvem "Bylo, nebylo...". Podle názvu jistě poznáte, že se jednalo o pohádkové téma.
Každý den byl na téma jiné pohádky, kdy vedoucí zahráli scénku, kde bylo něco obráceně, než má v dané pohádce být. Děti musely plnit různé úkoly, aby pohádky napravily. Vše bylo velice veselé, jelikož mnohdy došlo na úplnou improvizaci, když vypadl scénář nějaké pohádky. Hlavním úkolem však bylo naleznout a zachránit princeznu "Všech pohádek", která byla unesena na začátku tábora zlým kouzelníkem, který nechtěl, aby existovaly pohádky se šťastným koncem.
V závěru tábora, po absolvování všech pohádek a úkolů, děti princeznu přece jen našly a zachránily. Ta jim za odměnu dala šifru, která byla mapou k pokladu.
Nalezením pokladu naše pohádková etapa skončila a my máme spousty báječných zážitků, které nám nikdo nevezme! Už se těšíme na další rok!
Na závěr bych rád poděkoval kynologickému spolku, který má zázemí v Lukách nad Jihlavou, za jeho návštěvu a ukázku výcviku pejsků, Louckým hasičům za ukázku hasičské techniky a hlavním sponzorům firmě Tesla Jihlava, s.r.o. a firmě Lates za sponzorské dary, díky kterým jsme nakoupili některé nové vybavení, abychom dětem zpříjemnili pobyt na táboře.

Za Pionýrskou skupinu Luka nad Jihlavou Jaroslav Procházka, hlavní vedoucí tábora

Rozšíření centrálního sušení

8.6.2015

Začátkem měsíce června 2015 byl rozšířen systém stávajícího centrálního sušení granulátů pro druhou halu lisovny plastů, kde je v současnosti umístěno 9 lisů. Tímto bylo dosaženo energetické úspory, vyšší úrovně čistoty prostředí i vyráběných dílců a uvolnění prostorových kapacit. Součástí tohoto systému je software Piovan WIN Factory, který umožňuje nepřetržitě monitorovat proces a průběh sušení.

Jarní firemní večírek

8.6.2015

V letošním roce byla pro zaměstnance společnosti TESLA Jihlava uspořádána Jarní párty, která se konala 6.6.2015 v prostorách venkovní zahrádky restaurace Buena Vista. Vládla zde příjemná atmosféra, jídlo bylo vynikající a lidé se bavili do časných ranních hodin.

Nový vstřikovací lis

29.5.2015

Pro lisovnu plastů byl dne 29. května 2015 pořízen nový lis Arburg 370S 700-170.

Nová drátová řezačka

28.5.2015

Dne 28. května 2015 došlo k rozšíření strojového parku nástrojárny o drátovou řezačku GF CUT 2000S. Nákupem tohoto špičkového zařízení bude zajištěno včasné zabezpečení výroby vysoce přesných náhradních dílů pro formy a nástroje.

Měrové středisko v nových prostorech

18.5.2015

Od poloviny května 2015 bylo měrové středisko přestěhováno k typové zkušebně. Důvodem je dosažení vyšší flexibility, urychlení práce a lepší využití kapacit.

Festival U13

11.5.2015

Basketbalový klub Jihlava pořádal ve dnech 8. až 10. května 2015 Festival ČR v minibasketbale starších chlapců. Tohoto turnaje se zúčastnilo 12 družstev z celé republiky, která se utkala celkem ve 30 zápasech. V rámci doprovodného programu se účastníci setkali s některými hráči naší nejvyšší basketbalové soutěže, mohli navštívit bazén, katakomby i ZOO. Všichni, včetně delegáta z České basketbalové federace, hodnotili turnaj velice kladně. Firma TESLA Jihlava se na této víkendové sportovní akci mládeže podílela sponzorskou podporu.

Nejlepší sportovec okresu Jihlava za rok 2014

20.3.2015

Dne 19. března 2015 se v DKO Jihlava uskutečnilo vyhodnocení 15. ročníku ankety o nejlepšího sportovce okresu Jihlava, a to za rok 2014. TESLA Jihlava, s.r.o. byla pro tuto akci generálním partnerem.

Nástrojárna a technické služby

20.3.2015

Od prvního března 2015 bylo vytvořeno nové oddělení  – Nástrojárna a technické služby. Úkolem tohoto nového útvaru bude údržba všech strojů, výrobních nástrojů, montážních a kontrolních zařízení. Dojde tak ke sjednocení pracovníků údržby do jednoho centra, ke zvýšení jejich flexibility i zlepšení spolupráce s ostatními středisky.

Nové vstřikovací lisy

30.1.2015

V průběhu měsíce ledna 2015 jsme koupili 3 nové vstřikovací stroje značky Arburg. V únoru řadu strojů na dílně lisování plastů posílily ještě další dva vstřikovací stroje - Arburg a Engel s otočným stolem.

Nová dílna elektrické kontroly

14.1.2015

Od ledna roku 2015 se buduje nová dílna 100% elektrické kontroly. Do nových prostor se soustřeďují všechna příslušná pracoviště, a tím se uvolňuje prostor na dílně lisovny plastů, potřebný pro instalaci nových lisů. Vytváří se i lepší pracovní podmínky, které zahrnují osvětlení, lepší manipulaci s dílci i možnosti pro lepší ergonomii na jednotlivých pracovištích.

Vánoční večírek

15.12.2014

Dne 13.12.2014 se konal firemní vánoční večírek v bývalých prostorách "TESLY", dnešních Jihlavských terasách. Tento večírek byl spojen s možností prohlídky renovovaných prostor areálu. Jako vždy byla zajištěna vynikající obsluha s dobrým jídlem a pitím. K tanci hrála příjemná hudba.

Rekonstrukce pokovovací linky reel to reel

15.12.2014

V říjnu 2014 jsme započali s rekonstrukcí pokovovací linky reel to reel, a to z důvodu zastarání klíčových částí stroje, a také z důvodu omezené šířky pasů, které bylo možno na lince zpracovat. Do budoucna zvládneme pokovit pasy až 90 milimetrů široké a také můžeme pokovovat matným cínem. Současně byly doplněny některé technologické operace,  které zvýší spolehlivost předúprav (odmaštění). Rekonstrukcí linky jsme dosáhli toho, že máme k dispozici větší možnosti pro plnění požadavků zákazníků.

Ventilace lisovny plastů

28.11.2014

V listopadu 2014 byl úspěšně dokončen projekt na ventilaci lisovny plastů. Zařízení přivádí čerstvý vzduch přes filtry, což přispívá k větší čistotě dílny. Umožňuje cirkulační režim, který snižuje emise z výrobního procesu i nasávání venkovních nečistot. Zlepšily se tak i pracovní podmínky pro zaměstnance v této hale – odvod kumulovaného tepla z procesů ve výrobní hale v teplých měsících a rekuperace tepla ohříváním přiváděného vzduchu v zimních měsících.

Návštěva kolegů z firmy CONTTEK

3.10.2014

Dne 3. října 2014 nás navštívili kolegové ze sesterské společnosti Conttek, GmbH. Měli možnost nahlédnout do našich výrobních prostor. Tento den byl zakončen společnou večeří.

Nový stroj

29.9.2014

V září 2014 jsme zakoupili nový vstřikovací lis Arburg 420C-1000-290.

Recertifikační audit

22.8.2014

Ve dnech 18. - 19. srpna 2014 úspěšně proběhl v naší společnosti recertifikační audit dle ISO/TS 16 949.  Zajištění jakosti výrobku a tím spokojenosti našich zákazníků není záležitostí pouze útvaru kvality nebo vedení společnosti, ale na zajištění jakosti se podílíme všichni, a každý přispívá svým dílem.  Všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého auditu a aktivním přístupem pomáhají v řešení problémů, patří poděkování.

Jarní firemní večírek

16.6.2014

Dne 14.6.2014 se konal jarní firemní večírek, a to ve stylové restauraci Gambrinus. Kuchaři si připravili množství různých lahůdek, k tanci hrála reprodukovaná hudba. Všichni se dobře bavili, odcházeli spokojení a těšící se na další akci.

Drátová řezačka

23.6.2014

V červnu 2014 jsme zakoupili drátovou řezačku (drátovku), která nám umožnila rozvinout technologii elektroerozivního řezání polotovarů pro náhradní díly forem a nástrojů.

Centrální sušení a doprava granulátů plastických hmot na lisovně plastů

28.5.2014

Lokální sušení hmot u každého lisu bylo nahrazeno centrální sušárnou s rozvody k jednotlivým strojům. Zkušební provoz byl ukončen na konci května 2014 a následně bylo zařízení uvedeno do trvalého provozu. Hlavními důvody pro pořízení tohoto centrálního systému bylo zvýšení efektivity sušení a tím pádem dosažení úspory elektrické energie, zlepšení čistoty pracovního prostředí a eliminace samostatných sušících zařízení jako zdrojů tepla.

 

 


 

ARCHÍV DŮLEŽITÝCH AKTUALIT

Změna právní formy společnosti

POZOR! Změna právní formy společnosti
 
K 1.10.2012 byla dokončena fúze naší společnosti TESLA Jihlava, a.s. do firmy Boredo one, s.r.o. Současně se změnil název nástupnické společnosti na TESLA Jihlava, s.r.o.
Jinými slovy, tím se k uvedenému datu mění právní forma naší společnosti, a také IČ a DIČ. Ostatní údaje, tedy sídlo, telefony, faxy, maily, bankovní účty, web, atd., zůstávají stejné. Podrobnosti o této změně najdete v níže přiloženém dokumentu.
 
Od 1.10.2012:
 
TESLA Jihlava, s.r.o.                                 IČ:     24140635
Hruškové Dvory 53                                   DIČ:  CZ24140635
586 01 Jihlava, CZ
 
Zápis do Obchodního rejstříku:  1.10.2012 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 73734
tel.:  (+420) 567 113 476
fax:  (+420) 567 113 759
e-mail:  info@teslaji.cz

web:     www.teslaji.cz

Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů

Výběrové řízení na zakázku "Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů" v rámci programu OPPI.

Výběrové řízení bylo ukončeno. 

 

Dokumenty ke stažení

Zadávací dokumentaceDokumentace

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na zakázku "Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů"

Příloha č. 1Příloha č. 1

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci: " Obchodní podmínky - smlouva o dílo (včetně technické specifikace předmětu plnění)"

Příloha č. 2 a 3Příloha č. 2 a 3

Příloha č. 2 a 3 k zadávací dokumentaci: " Čestná prohlášení" a " Titulní list nabídky"

OznámeníOznamení

Oznámení o zahájení výběrového řízení


Skupina CONTTEK

V únoru 2012 se společnost TESLA Jihlava stala součástí skupiny CONTTEK, známého německého výrobce hybridních komponentů kov-plast a precizních lisovaných dílců z kovu, působícího v oblasti automobilového průmyslu a elektrotechniky.

Pro stávající zákazníky se však tímto krokem nic nemění, neboť výrobní program zůstává zachován, a TESLA Jihlava bude nadále rozvíjet svoji činnost v souladu se strategií rozvoje vstřikování plastů a souvisejících technologií.

Změna sídla společnosti

Změna sídla
TESLA Jihlava, a.s. rozhodnutím valné hromady změnila dnem 24.6.2008 po 50-ti letech existence své sídlo.
Nové sídlo společnosti je tedy:

TESLA Jihlava, a.s.
Hruškové Dvory 53
586 01 Jihlava

Ostatní údaje (IČO, DIČ, telefonní spojení,...) zůstávají nezměněny.

Aktuality

- Jubilejní padesátý stroj

- Jarní sportovní výzva 2020

- Firma a koronavirus

- Nový měřicí systém M 7030 na lisovně kovů

- Nová laboratorní vybavení v chemické laboratoři

- Audity systému řízení kvality a životního prostředí

- Nové montážní zařízení

- Informační systém SAP

- Nová automatizovaná linka pro našeho zákazníka

- Nová závěsová pokovovací linka

- Digitální mikroskop VHX-6000

- Sportovec okresu Jihlava 2017

- 60 let výroby elektromechanických součástek 1958 - 2018

- Nový vjezd do naší firmy

- Změna názvu společnosti

- Management kvality

- Volné kapacity pro hromadné stříbření

- Pokovovací linka

- KČT TESLA Jihlava

- BILLák 2016

- Jarní párty 2016

- Megakoncert Michala Davida

- Sportovec Jihlavska roku 2015

- Novoroční výstup na Šacberk

- Vyhodnocení zlepšovatelské činnosti v roce 2015

- Klub důchodců TESLA Jihlava

- Nové vstřikovací lisy

- Nová pokovovací linka - stříbření v pasu

- 2D kódy

- Klimatizace na lisovně plastů kompletně dokončena

- Nový systém evidence údržby forem a nástrojů

- TESLA Jihlava se podílela na významné celostátní akci

- Nový vstřikovací lis

- Mezinárodní florbalová škola (IFS 2015)

- Letní dětský tábor ZO OS KOVO Tesla Jihlava

- LDT Radost Luka nad Jihlavou

- Rozšíření centrálního sušení

- Jarní firemní večírek

- Nový vstřikovací lis

- Nová drátová řezačka

- Měrové středisko v nových prostorech

- Festival U13

- Nejlepší sportovec okresu Jihlava za rok 2014

- Nástrojárna a technické služby

- Nové vstřikovací lisy

- Nová dílna elektrické kontroly

- Vánoční večírek

- Rekonstrukce pokovovací linky reel to reel

- Ventilace lisovny plastů

- Návštěva kolegů z firmy CONTTEK

- Nový stroj

- Recertifikační audit

- Jarní firemní večírek

- Drátová řezačka

- Centrální sušení a doprava granulátů plastických hmot na lisovně plastů

- Změna právní formy společnosti

- Dodavatel zařízení pro ventilaci a vytvoření přetlaku k eliminaci nasávání venkovních nečistot do výrobních procesů

- Skupina CONTTEK

- Změna sídla společnosti

Nabízíme volná místa
Operační program EU