Naše vize

Základní firemní hodnoty

 

Vize:

Budovat a na světových trzích udržet konkurenceschopnou firmu, která bude vyvíjet, produkovat a dodávat kvalitní a spolehlivé díly a komponenty pro elektrotechnický a automobilový průmysl.

 

Poslání:

Podnikáme proto, abychom zajistili:

 • našim zákazníkům kvalitní produkty a služby a to bez ohrožení životního prostředí
 • udržení jména firmy Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. v regionu Vysočina
 • pro naše zaměstnance spokojenost, jisté pracovní místo, příjemné a bezpečné pracovní prostředí
 • profit společníkům společnosti

 

Cíle:

Naplnění vize a poslání je možné postupným dosažením cílů, z nichž základními jsou:

 • zisk
 • prodej
 • kvalita

 

Strategie:

Našich cílů hodláme dosahovat využitím následujících strategií:
 • budováním partnerského vztahu s hlavními zákazníky
 • získáváním nových zákazníků využitím všech dostupných marketingových postupů včetně vývoje vlastních výrobků
 • udržováním stávajících zákazníků důrazem na jakost a logistiku
 • společným vývojem výrobků se zákazníky
 • neustálým snižování všech druhů nákladů
 • neustálým zvyšováním produktivity práce
 • neustálým zlepšováním všech procesů
 • rozvojem dodavatelů a spoluprací s nimi

 

Naše krédo:


  Kvalitní výrobek  =    
    Spokojený zákazník  =  
      Jistota zaměstnanců  


Nabízíme volná místa
Operační program EU